Advokat Halvor Urrang Simonsen

Advokat Halvor Urrang Simonsen

advhus@online.no

Utdannelse

Juridisk embetseksamen 1977
Advokat fra 1980
Godkjent advokatmekler

Yrkeserfaring

Advokatfullmektig
Egen advokatpraksis siden 1980

Representant for Huseiernes landsforbund i Haugesund.
Også representant for Kongelig Norsk Automobilklub.

Advokat Dag Røthing Simonsen

Advokat Dag Røthing Simonsen

dasimo@online.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap ved UIB våren 2008
EU-rettslige fag ved Reykjavik University høsten 2008

Yrkeserfaring

Advokatfullmektig 2009-2011
Advokatbevilling 2011

Sekretær Alise Velde

Sekretær Alise Velde

simoqval@online.no

Utdannelse

Sekretærskole 1974

Yrkeserfaring

Salgsassistent Norsk Hydro, Karmøy 1974-1981
Advokatsekretær fra 1983